Bližšie informácie o projekte

Projekty » Way out of EnergyTrap - more consciously for less energy » Bližšie informácie o projekte

 

Kód projektu: HUSKROUA/1702/6.1/0138 

Dátum začatia projektu: 1.7.2020

Dátum ukončenia projektu: 31.12.2022

 

 

Aktivita 1.1: Vytvorenie ENERGY TRAP Room Escape

Úniková miestnosť z energetickej pasce  (mobilné zariadenie) - Interaktívne ihrisko s fyzickým a digitálnym vybavením, ktoré učí a prezentuje osvedčené postupy šetrenia energiou a súvislosti s výrobou a používaním energie pri využívaní metód všeobecného vzdelávania. ENERGY TRAP je miestna úniková hra, kde rôzne druhy úloh spojených s aspektmi využívania energie pomáhajú uniknúť z miestností ENERGY TRAP.

Aktivita 1.2:Zriaďovacie siete

sieť pre vzdelávanie nových generácií v oblasti udržateľnej energie, ktorú tvoria energetickí experti, školy a školské úrady a riadiaca energetická agentúra, ktorá bude základom pre udržanie výsledkov a pokračovanie aktivít, ako aj pre budúce spoločné projekty 

 

Aktvita 1.3.: Webová platforma pre vývoj

Nástroje vyvinuté na formovanie povedomia o šetrení energiou

Online nástroje vyvinuté na formovanie povedomia o šetrení energiou a ochrane prírodných zdrojov

- čítanie o šetrení energiou a ochrane prírodných zdrojov

- príležitosť získať osvedčenie o gramotnosti pri čítaní

- online energetické hry v témach úspora energie a obnoviteľné zdroje energie podporujúce čítanie.

- online súťaže (Way Out of EnergyTrap)

- databáza pre registračné údaje súťaže o spotrebe energie