Way out of EnergyTrap - more consciously for less energy

Projekty » Way out of EnergyTrap - more consciously for less energy

PARTNERSTVO BEZ HRANÍC

 

Hlavný partner: Nezisková regionálna energetická agentúra Severný Alfeld "LLC ENEREA" (Maďarsko)

Partner 1: Mimovládna organizácia "Centrum pre európske iniciatívy" (Ukrajina)

Partner 2: Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o.

 

Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o. od 1. júla 2020 realizuje projekt „Way out of EnergyTrap – more consciously for less energy“ implementovaného v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENI CBC HU-SK-RO-UA

Cieľom projektu "Cesta z energetickej pasce  - vedomejšie pre menšiu spotrebu energie"  je stimulovať aktívnu účasť študentov a učiteľov na znižovaní emisií skleníkových plynov tým, že ich školí o tom, ako šetriť energiou v školách a domácnostiach, a zvyšuje informovanosť o dôležitosti ochrany prírodných zdrojov propagáciou energie z obnoviteľných zdrojov.

V dôsledku implementácie projektu, správania sa študentov a učiteľov by malo dôjsť k zmenám spotreby energie (ako aj na základných tak aj na stredných školách), projekt tak prispieva k zmierneniu spotreby energie a k zmierneniu zmeny klímy a adaptácii na ňu. V rámci projektu sa 3000 osôb aktívne zúčastňuje na environmentálnych akciách a aktivitách zvyšovania povedomia.

Rodiny učiteľov a študentov, inštitúcie zúčastnené na projekte, ako aj miestne komunity výhody výsledkov projektu.

Priímateľ a partneri  majú tiež prospech z výsledkov projektu, pretože budú udržiavať prostriedky nástrojov pre environmentálne akcie a činnosti zvyšujúce povedomie.

Inovácia projektu spočíva v školiacom zariadení „východisko z únikovej miestnosti ENERGY TRAP“, ktoré je mobilným zariadením 21. storočia a ktoré spĺňa požiadavky generácií Y a tiež tým, že ho možno ďalej rozvíjať spolu s digitálnym vývojom.

 

Celkový rozpočet: 336 010,76 Eur

Rozpočet R.I.A.: 91 522,56 Eur

Z toho

príspevok ENI: 82 370,30 Eur

spolufinancovanie SR: 4 576,12 Eur

 

 • LAST_bilboard.jpg

  Bližšie informácie o projekte

  Kód projektu: HUSKROUA/1702/6.1/0138 

  Dátum začatia projektu: 1.7.2020

  Dátum ukončenia projektu: 31.12.2022

 • Award_event_16062022.JPG

  Podujatie "Award event"

  Dňa 16.6.2022 sa v rámci projektu konalo podujatie "Award event"

  Na podujatí za zúčastnili žiaci miestnych škôl a žiaci zo škôl na Ukrajine. Tiež boli prítomní učitelia, odborný personál a manažment projektu. 

   Žiaci absolvovali testy a najšikovnejším žiakom boli odovzdané certifikáty a vecné ceny.