Erasmus+ Key Action 2 Euro-Youth MEDIALAB

Realizované projekty » Erasmus+ Key Action 2 Euro-Youth MEDIALAB

The Euro-Youth MediaLab Projekt je dvojročný projekt financovaný z  Erasmus+ Key Action 2.

Partneri projektu

Euro-Youth Media Lab je partnerstvo  10 organizácii z:

BULHARSKO

CHORVÁTSKO

FÍNSKO

FRANCÚZSKO

TALIANSKO

POĽSKO

SLOVENSKO

ŠPANIELSKO

ŠVÉDSKO

UK (Severné ÍRSKO)

 

Každá organizácia je hostiteľskou štruktúrou Europe Direct Information Centra.

Cieľom projektu je podporiť mladých ľudí (13 – 30yrs) v inkluzívnych činnostiach týkajúcich sa občianstva EÚ.

 

The Euro-Youth MediaLab Projekt je dvojročný projekt financovaný z  Erasmus+ Key Action 2.

 

Lokálne skupiny mladých reportérov

 

Každý partner založí lokálnu skupinu mladých, ktorí budú akoby “reportérmi” a budú vysvetľovať problem súvisiace s EÚ občianstvom vo svojom regióne. 

 Mladí budú budú aktívni a sami budú viesť projekt:

 

 Identifikovať 2 kľúčové EÚ problemy vo svojom regióne, ktoré budú chcieť vysvetliť

 

·      Vysvetliť spôsob, ako získali vedomosti o problémoch

·      Vytvoriť multi media reporty, aby sa podelili o ich zistenia

 

Multimedia reporty z každej lokálnej skupiny  budú zdieľané lokálne a online s každým partnerom používajúcim online platformu.

 

Občianske activity & Národné konferencie

Lokálne skupiny budú spolu diskutovať o problémoch migrácie na miestnej úrovni a taktiež budú diskutovať spolu v online debate a virtuálnej výmene.

 

Po vysvetlení problémov s 10 partnermi, každá lokálna skupina bude viesť diskusiu na miestnej úrovni.

 

Online Platforma

 Online platform sa bude používať:

·      Na spojenie lokálnych partnerov, aby mohli spolu komunikovať počas projektu

·      Dovolí mladým v lokálnych skupinách spolupracovať

·      Zdieľať multi media reporty

·      Zdieľať activity projektových partnerov

·      Dovolí sa pripojiť ďalším ľuďom ako budúcim potenciálnym partnerom v projektoch

 

Diseminácia výsledkov

Všetky nástroje vytvorené počas projektu budú diseminované počas 2 ročnej etapy a budú prezentované na 2 konferenciách na konci projektu vo Francúzsku a vo Švédsku.

 

Partneri vypracujú “practical guidelines”, aby sa podelili so svojimi skúsenosťami a pomohli ostatným založiť podobné skupiny mladých naprieč celej EÚ.

 

Projekt Euro - Youth MEDIALAB je podporený