Kontakty

Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o.

Slovenská 26

040 01 Košice

 

tel: +421 55 644 11 96

mobil: +421 917 797 094

 

e-mail: regionalna.inovacna.agentura@gmail.com