Realizované projekty

stránka sa pripravuje..

  • Erasmus+ Key Action 2 Euro-Youth MEDIALAB

    Cieľom projektu bolo podporiť mladých ľudí v inkluzívnych činnostiach týkajúcich sa občianstva EÚ.

  • Ukrajina a Slovensko očami mládeže

    Regionálna Inovačná Agentúra od 1.6.2016 do 30.10.2017 realizovala projekt "Ukrajina a Slovensko očami mládeže" financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR v rámci programu Cezhraničná spolupráca.