Podujatie "Award event"

Projekty » Way out of EnergyTrap - more consciously for less energy » Podujatie "Award event"

Dňa 16.6.2022 sa v rámci projektu konalo podujatie "Award event"

Na podujatí za zúčastnili žiaci miestnych škôl a žiaci zo škôl na Ukrajine. Tiež boli prítomní učitelia, odborný personál a manažment projektu. 

 

Žiaci absolvovali testy a najšikovnejším žiakom boli odovzdané certifikáty a vecné ceny.