Galéria

Projekty » Ukrajina a Slovensko očami mládeže » Galéria

„Supported by a grant from Norway"

„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu"

 

„Co-financed by State Budget of the Slovak Republic“

„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 

Výška projektového grantu Prijímateľa R.I.A.: 42 678 Eur

Výška projektového grantu Partnera MAIRR:   28 166 Eur 

 

„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“ – „Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

 

Jednodňová prezentácia výsledkov projektu v Užhorode 20. apríla 2017

Záverečná konferencia v Košiciach 12. apríla 2017

Workshop v Košiciach 11. apríla 2017

Tábor v Užhorode - 20.-24. marca 2017

  Tábor v Košiciach - 21.-25. novembra 2017