BioSecurity - joint action in emergency situations in case of the identification of dangerous and widespread infections in Carpathian region

Projekty » BioSecurity - joint action in emergency situations in case of the identification of dangerous and widespread infections in Carpathian region

PARTNERSTVO BEZ HRANÍC

 

Hlavný partner: Zakarpattia Regional State Laboratory of "DERZHPRODSPOZHYVSLUZHBA"(Ukrajina)

Partner 1: VETERINARY HEALTH AND FOOD SAFETY INSTITUTION MARAMURES (Rumunsko)

Partner 2: Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o. (Slovensko)

Partner 3: NGO “EUROPEAN INITIATIVES CENTER” (Ukrajina)

Partner 4: KIUT Regional Development Association (Maďarsko)

  

Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o. od 1. júla 2021 realizuje projekt „BioSecurity“ - joint action in emergency situations in case of the identification of dangerous and widespread infections in Carpathian region“ implementovaného v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENI CBC HU-SK-RO-UA

         Cieľom projektu je vytvorenie inštitucionálnej a informačnej základne a realizácia spoločných aktivít počas mimoriadnych udalostí na detekciu a prevenciu nebezpečných infekcií vyskytujúcich sa v karpatskom regióne a nadviazaním úzkej spolupráce medzi odbornými inštitúciami v biologickej epidemiologickej situácii v prihraničných regiónoch Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny, modernizácie laboratória na Ukrajine a v Rumunsku, zvyšovania povedomia miestneho obyvateľstva a zvyšovania kvalifikácie odborných inštitúcií a ich pracovníkov.

          V roku 2018 bola vyhlásená mimoriadna situácia vo viacerých regiónoch Ukrajiny v dôsledku pozitívnych testov nákazy prasacím morom, to spôsobuje veľkú nebezpečnú situáciu v prihraničných regiónoch. Očakávajú sa tieto výsledky projektu, ktoré zmenia súčasnú situáciu takýmto spôsobom: v dôsledku aktivít projektu si miestne komunity a odborné inštitúcie, ktoré pracujú s domácimi a divými zvieratami a pracujú s tradičnými výrobkami z mäsa a mlieka, osvoja nástroje a pomôcky na zaistenie bezpečnosti pred nebezpečnými nákazami a dokážu im predchádzať na miestnej úrovni už v počiatočnom štádiu. Uvedomelé obyvateľstvo v pohraničných regiónoch, pokiaľ ide o opatrenia v prípade nebezpečných nákaz. Očakávané výsledky projektov sú nasledovné:

- Dobre vybavené laboratóriá v UA a RO s kvalifikovaným personálom, ktoré poskytujú expresné metódy testov

- Vypracované webové pokyny a propagačné materiály BioSecurity pre miestne komunity, ktoré poskytujú usmernenia pre opatrenia súvisiace s aktuálnou situáciou v prípade nebezpečných vírusov počas mimoriadnej situácie

- Kvalifikovaný odborný personál a informovaný v komunitách, ako aj hlavné zainteresované strany (poľnohospodári, poľovnícke organizácie atď.) v pohraničných regiónoch dostávajú usmernenia/pokyny integrované do spoločného systému biologickej bezpečnosti. Inovatívnym prístupom je zavedená spolupráca medzi komunitami a laboratóriami.

 

Celkový rozpočet: 614 488,65 Eur

Rozpočet R.I.A.: 95 356,00  Eur

Z toho

príspevok ENI: 85 820,40 Eur

spolufinancovanie SR: 4 767,80 Eur